d'application à partir du 01/04/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 34.


Art. 35.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
Het financieel beheer van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging der zelfstandigen is gescheiden van dat der werknemers.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
De begrotingen, rekeningen en statistieken met betrekking tot de toepassing van dit besluit staan apart van die der verzekering voor geneeskundige verzorging van de werknemers.

Art. 36.

FR   NL   [Affichage pour impression]