Publiť le 29/08/2012
   

FR   NL  

Wet van 31 maart 2010 betreffende vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

Art. 4.


Art. 5.

De schade is ernstig genoeg indien aan ťťn van de volgende voorwaarden is voldoen:

de patiŽnt is getroffen door een blijvende invaliditeit van 25 p.c. of meer;

de patiŽnt is getroffen door een tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedurende minstens zes opeenvolgende maanden of zes niet opeenvolgende maanden over een periode van twaalf maanden;

de schade verstoort bijzonder zwaar, ook economische, de levensomstandigheden van de patiŽnt;

de patiŽnt is overleden.


HOOFDSTUK 3. - De opdrachten van het Fonds voor de Medische Ongevallen

Art. 6.

FR   NL   [Affichage standard]