Wetten op gebruik talen in bestuurszaken samengevat op 18-7-1966

Résumé: Numac tekst: 1966071850 - p. 7799

Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artikelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 9-5-2016 - Wijzigende numac: 2016002018 - p. 30566

FR   NL  


Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I - TOEPASSINGSSFEER VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN

Artikel 1.

HOOFDSTUK II - TAALGEBIEDEN

Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.

HOOFDSTUK III - GEBRUIK VAN DE TALEN IN DE PLAATSELIJKE DIENSTEN

Afdeling I - Algemene bepalingen

Art. 9.

Afdeling II - Nederlandse, Franse en Duitse taalgebieden

Art. 10.     Art. 11.     Art. 12.     Art. 13.     Art. 14.     Art. 15.     Art. 16.

Afdeling III - Brussel-Hoofdstad

Art. 17.     Art. 18.     Art. 19.     Art. 20.     Art. 21.     Art. 22.

Afdeling IV - Randgemeenten

Onderafdeling 1 - Gemeenschappelijke bepalingen voor al de randgemeenten

Art. 23.     Art. 24.     Art. 25.     Art. 26.     Art. 27.

Onderafdeling 2 - Bijzondere bepalingen ten behoeve van de te Drogenbos, Kraainem, Linkebeek en Wemmel gevestigde plaatselijke diensten

Art. 28.     Art. 29.

Onderafdeling 3 - Bijzondere bepalingen ten behoeve van de te Sint-Genesius-Rode en Wezmbeek-Oppem gevestigde plaatselijke diensten

Art. 30.     Art. 31.

HOOFDSTUK IV - GEBRUIK VAN DE TALEN IN DE GEWESTELIJKE DIENSTEN

Art. 32.     Art. 33.     Art. 34.     Art. 35.     Art. 36.     Art. 37.     Art. 38.

HOOFDSTUK V - GEBRUIK VAN DE TALEN IN DE DIENSTEN WAARVAN DE WERKKRING HET GANSE LAND BESTRIJKT

Afdeling I - Centrale diensten

Art. 39.     Art. 40.     Art. 41.     Art. 42.     Art. 43.     Art. 43bis.     Art. 43ter.

Afdeling II - Uitvoeringsdiensten

Onderafdeling 1 - Diensten waarvan de zetel in Brussel-Hoofdstad gevestigd is

Art. 44.     Art. 44bis.     Art. 45.

Onderafdeling 2 - Diensten waarvan de zetel gevestigd is buiten Brussel-Hoofdstad

Art. 46.     Art. 46bis.

Onderafdeling 3 - Buitenlandse diensten

Art. 47.

HOOFDSTUK VI - BIJZONDERE BEPALINGEN

Art. 48.     Art. 49.     Art. 50.     Art. 51.     Art. 52.     Art. 53.     Art. 53bis.     Art. 54.     Art. 55.     Art. 56.

HOOFDSTUK VII - SANCTIES

Art. 57.     Art. 58.     Art. 59.

HOOFDSTUK VIII - TOEZICHT

Afdeling I - Algemeen toezicht

Art. 60.     Art. 61.     Art. 62.

Afdeling II - Bijzondere organen voor toezicht

Art. 63.     Art. 64.     Art. 65.     Art. 65bis.

HOOFDSTUK IX - OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Art. 66.     Art. 67.     Art. 68.     Art. 69.     Art. 70.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 23/06/2007

FR   NL