Wet van 31 maart 2010 betreffende vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

Art. 2

[Wet 19/03/2013 - B.S. 29/03/2013 éd.2 p.20182 art.27 Vervanging] 10° <:W>"Het Fonds": de bijzondere dienst van het Rijksinstituut voor ziekte- ...
      d'application à partir du 08/04/2013