Wet van 31 maart 2010 betreffende vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

Art. 4

[B.S. 02/04/2010 p.19914 art.4 Invoeging] Het Fonds vergoedt het slachtoffer of zijn rechthebbenden overeenkomstig het ...
      d'application partir du ?