Wet 31-3-2010: betreffende vergoeding schade als gevolg van gezondheidszorg

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 2-4-2010

Deze tekst werd laatst aangepast door: B.S. 27-12-2016

Numac: 2010024096

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Wet van 31 maart 2010 betreffende vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

...

Afdeling 1. - Algemene bepalingen

Artikel. 1.

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

...

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]