Publié le 02/04/2010
   

FR   NL  

Wet van 31 maart 2010 betreffende vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

Art. 33.


Art. 34.
12/04/2010 In artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut worden in de categorie B de woorden "Fonds voor de medische ongevallen", in alfabetische volgorde ingevoegd.

HOOFDSTUK 6. - Inwerkingtreding

Art. 35.

FR   NL   [Affichage pour impression]