d'application à partir du 01/06/2015
   

FR   NL  

Verordening van 7 december 2015 houdende uitvoering van de artikelen 9bis en 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994

Artikel 1.


Art. 2.
01/06/2015 Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2015.

FR   NL   [Affichage pour impression]