Verordening van 7 december 2015 houdende uitvoering van de artikelen 9bis en 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994

Résumé: Papier versie: pagina UB/

Note: Tekst ingevoegd door: B.S. 21-1-2016 - ed. 2

FR   NL  


Verordening van 7 december 2015 houdende uitvoering van de artikelen 9bis en 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL