Verordening van 7 december 2015 houdende uitvoering van de artikelen 9bis en 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994

Résumé: Papier versie: pagina UB/

Note: Tekst ingevoegd door: B.S. 21-1-2016 - ed. 2

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Verordening van 7 december 2015 houdende uitvoering van de artikelen 9bis en 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994

Artikel 1.

De elektronische documenten opgesteld in overeenstemming met het protocol goedgekeurd op 29 juni 2015 in de overeenkomstencommissie tussen de organisaties van de verplegingsinrichtingen en de verzekeringsinstellingen bedoeld in artikel 14 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, waarin de toepassingsvoorwaarden worden geregeld voor uitwisseling van elektronische gegevens tussen ziekenhuizen en verzekeringsinstellingen via het MyCareNet-netwerk (zie bijlage), kunnen hun papieren equivalent vervangen.

Art. 2.

Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2015.

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]