K.B. 12-10-2010 tot vaststelling van de voorwaarden tot tegemoetkoming in de reiskosten van rechthebbenden die opgenomen zijn in een centrum voor dagverzorging

Note: Deze tekst werd ingevoegd door B.S. 27-10-2010

Opgeheven door : Besluit van de Vlaamse Regering van 30-11-2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming - B.S. 28-12 - art. 627

FR   NL  


Koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de reiskosten van rechthebbenden die opgenomen zijn in een centrum voor dagverzorging

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.

FR   NL