K.B. 8-4-2011 tot uitvoering van artikel 56, § 2, eerste lid, 5°, van de wet gecoördineerd op 14 juli 1994

Résumé: Papierversie: pagina UB/

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 26-4-2011 - ed. 2
Laatst aangepast door: B.S. 12-6-2014 - ed. 2

FR   NL  


Koninklijk besluit van 8 april 2011 tot uitvoering van artikel 56, § 2, eerste lid, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.

HOOFDSTUK II - REGELS VOOR DE VASTSTELLING VAN HET MAXIMUMBUDGET VOOR DE TEGEMOETKOMING IN DE VERSTREKKINGEN VERRICHT IN HET KADER VAN EEN VACCINATIEPROGRAMMA OF EEN OPSPORINGSPROGRAMMA

Art. 2

HOOFDSTUK III - REGELS VOOR DE BETALING VAN DE TEGEMOETKOMING

Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.

HOOFDSTUK IV - REGELS VOOR HET OVERMAKEN VAN GEGEVENS DOOR DE OVERHEDEN BEDOELD IN ARTIKELEN 128, 130 EN 135 VAN DE GRONDWET AAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Art. 6.

HOOFDSTUK V - SLOTBEPALINGEN

Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.

FR   NL