Wet van 31 maart 2010 betreffende vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

Art. 15

[B.S. 02/04/2010 p.19917 art.15 Invoeging] Binnen een termijn van maand vanaf de ontvangst van de aanvraag bevestigt het Fonds ...
      d'application à partir du ?