Koninklijk besluit van 26 september 2016 tot vaststelling van het globaal budget in 2016 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Résumé: Papierversie: pagina UB/

Note: Tekst ingevoegd door: B.S. 29-9-2016

FR   NL  


msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
msg_kdoc_complet13/10/2016

FR   NL