K.B. 19-7-2011 tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2011 en tot aanpassing van de basisbedragen van de rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in het koninklijk besluit van 6-3-2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 1-8-2011

FR   NL  


Koninklijk besluit van 19 juli 2011 tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2011 en tot aanpassing van de basisbedragen van de rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

FR   NL