M.B. 29-9-2010 tot vaststelling voor het jaar 2010 van het aantal kandidaten ter compensatie, bedoeld in artikel 7, § 3, van het K.B. 20-9-2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen

Note: Deze tekst werd ingevoegd door B.S. 7-12-2010

FR   NL  


Ministerieel besluit van 29 september 2010 tot vaststelling voor het jaar 2010 van het aantal kandidaten ter compensatie, bedoeld in artikel 7, par. 3, van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

FR   NL