K.B. 24-4-1974: verbod cumulatie tussen pensioen toegekend aan personeelseden van sommige instellingen van openbaar nut en hun rechthebbenden

Résumé: Papierversie: Pagina UB/16

Note: Historiek vanaf 1-1-1974

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 4-1-1975

FR   NL  


Koninklijk besluit van 24 april 1974 houdende verbod van cumulatie tussen het pensioen toegekend aan de personeelsleden van sommige instellingen van openbaar nut en hun rechthebbenden, ingesteld bij de wet van 28 april 1958, en de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid voorzien bij de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL