d'application à partir du 01/01/2010
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2010
Artikel 1.
01/01/2010 In toepassing van artikel 269, eerste lid, 3° van de Programmawet (I) van 24 december 2002 wordt het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg, voor het jaar 2010 vastgesteld op 6,971280 miljoen euro.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]