d'application à partir du 01/01/2010
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2010

Artikel 1.


Art. 2.
01/01/2010 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]