Wet van 31 maart 2010 betreffende vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

Art. 5

[B.S. 02/04/2010 Invoeging] Art. 5.
      d'application partir du 12/04/2010