Verord. 19-12-2016 betreffende het elektronisch voorschrift

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 9-1-2017

Tekst aangepast door B.S. 4-10-2019 - ed. 1

FR   NL  


Verordening van 19 december 2016 betreffende het elektronisch voorschrift

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 01/01/2017
  "   "  01/11/2019

FR   NL