Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 26.

[Verordening 18/09/2002 - B.S. 09/11/2002 éd.1 Vervanging] Voor de tijdelijke leerkracht is het gemiddeld dagloon gelijk aan 1/312e van het ...
      d'application à partir du 01/01/2003

[Verordening 21/12/2016 - B.S. 18/01/2017 p.3010 art.5 Wijziging] Voor de tijdelijke leerkracht is het gemiddeld dagloon gelijk aan 1/312e van het ...
      d'application à partir du 30/12/2016