Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 35ter

[Verordening 23/09/2009 - B.S. 14/12/2009 éd.2 p.78850 art.1 Invoeging] Art. 35ter.
      d'application ŕ partir du 25/06/2009