Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 55bis.

[B.S. 29/08/2002 Invoeging] Art. 55bis.
      d'application Ó partir du 01/10/2002