Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 203.

[Koninklijk besluit 12/08/1994 - B.S. 31/08/1994 Vervanging] § 1. De Koning kan het deel bepalen van het mali, bedoeld in artikel 198, van de Hulpkas ...
      d'application ā partir du 06/09/1994

[Koninklijk besluit 25/04/1997 . - B.S. 19/06/1997 Wijziging] § 5. In de in <:C 1>artikel 16, § 1, 3°<:c>, bedoelde begroting wordt, voor elk ...
      d'application ā partir du 01/01/1998