Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 203.

[Koninklijk besluit 12/08/1994 - B.S. 31/08/1994 Vervanging] § 1. De Koning kan het deel bepalen van het mali, bedoeld in artikel 198, van de Hulpkas ...
      d'application ā partir du 06/09/1994

[Wet 22/02/1998 - B.S. 03/03/1998 Wijziging] Die vooruitzichten worden opgemaakt uitgaande van de verrichtingen, geboekt in de in ...
      d'application ā partir du 13/03/1998