Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 203.

[Koninklijk besluit 12/08/1994 - B.S. 31/08/1994 Vervanging] § 1. De Koning kan het deel bepalen van het mali, bedoeld in artikel 198, van de Hulpkas ...
      d'application ā partir du 06/09/1994

[Wet 30/08/2017 - B.S. 16/10/2017 p.93980 art.64 Wijziging] § 4. De in de artikelen <:C 3>16, § 1, 3°<:c> <:W>en <:C 4>80, § 1, ...
      d'application ā partir du 26/10/2017