Publié le 24/03/1954
   

FR   NL  

Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut

Art. 25.


Art. 26.
25/04/2004 De Bijzondere Dienst voor Begrotingsenquêtes en het Hoog Comité van Toezicht kunnen, in de door hun organiek statuut bepaalde voorwaarden, gelast worden hun respectieve opdracht uit te oefenen in de door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting en door de Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom erkende maatschappijen, op verzoek:
25/04/2004 hetzij van een Minister, van wie deze nationale maatschappijen afhangen;
25/04/2004 hetzij van de Minister van Financiën.

FR   NL   [Affichage pour impression]