Publié le 12/03/2018
   

FR   NL  

Bijlage bij het koninklijk besluit van 23 februari 2018 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Overeenkomstencommissie bandagisten - ziekenfondsen
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Art. 11.


Raadpleging per e-mail
Art. 12.
12/03/2018 Voor de minder belangrijke dringende zaken is de Voorzitter gemachtigd om de leden per e-mail te raadplegen. Het Secretariaat van de Nationale commissie is belast met die raadpleging. De antwoordtermijn wordt vastgelegd door de Voorzitter en mag niet minder dan 3 werkdagen (zater-, zon- en feestdagen van de Federale administratie worden niet als werkdagen beschouwd). Wanneer ten minste drie stemgerechtigde leden van een van de twee groepen de Voorzitter binnen die termijn van drie werkdagen meedelen dat ze een schriftelijke raadpleging weigeren, wordt het betrokken punt op de agenda van de eerstkomende zitting van de Commissie geplaatst.


FR   NL   [Affichage pour impression]