Huishoudelijk reglement 23-2-2018: Overeenkomstencommissie bandagisten - ziekenfondsen

Note: Tekst ingevoegd door: B.S. 12-3-2018

FR   NL  


Bijlage bij het koninklijk besluit van 23 februari 2018 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Overeenkomstencommissie bandagisten - ziekenfondsen

Table des Matières du document

Bijeenroeping

Artikel 1.     Art. 2.

Zetel

Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.

Agenda

Art. 6.

Stemmingen

Art. 7.     Art. 8.

Secretariaat en notulen

Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.

Raadpleging per e-mail

Art. 12.

FR   NL