Publié le 27/02/2015
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 23 februari 2011 tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de tandartsen zoals bedoeld in artikelen 211, § 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd 14 juli 1994

Artikel 1.


HOOFDSTUK II - ERKENNING VAN REPRESENTATIEVE BEROEPSORGANISATIES VAN TANDARTSEN
Art. 2.
27/02/2015 Opgeheven door: M.B. 26-2-15 - B.S. 27-2 - art. 21


Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]