Publié le 05/02/2019
   

FR   NL  

Protocolakkoord van 28 november 2018 tussen de Federale Regering en de in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden betreffende het beheer en de financiering van de applicatie voor de financiering van de rust- en verzorgingstehuizen, rustoorden voor bejaarden, centra voor dagverzorging, revalidatiecentra, psychiatrische verzorgingstehuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging en palliatieve dagcentra (RVT)

Art. 18.


HOOFDSTUK VI. - Helpdesk
Art. 19.
05/02/2019 Voor IT support beschikt de Directie ICT van het RIZIV over een IT ServiceDesk.
05/02/2019 Eén persoon in elke administratie zal de unieke verantwoordelijke zijn voor het melden van incidenten. Deze persoon zal kunnen beschikken over een back-up in geval van afwezigheid. De meldingen gebeuren bij voorkeur via e-mail en bij urgente gevallen bijkomend per telefoon.
05/02/2019 Het informaticateam zal per e-mail antwoorden.
05/02/2019 De ondertekenende partijen zullen de eerste lijn support bieden aan hun gebruikers. Problemen bij derden (bv. eHealth) zullen ook rechtstreeks vanuit de ondertekenende partijen worden opgevolgd. Pas in het geval dat er geen oplossing voorhanden is of er is sprake van een structureel probleem of een bug in de applicatie, zal men een beroep doen op de tweede lijn support van het RIZIV.
05/02/2019 De Directie ICT van het RIZIV zal zo spoedig mogelijk (best effort) de vragen beantwoorden of een oplossing vinden. De Directie ICT van het RIZIV is operationeel tussen 8 uur en 17 uur van maandag tot vrijdag.


HOOFDSTUK VII. - Financiering

Art. 20.

FR   NL   [Affichage pour impression]