Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 161.

§ 1. [Bij de Dienst voor administratieve controle wordt een Technische commissie opgericht.
(En vigueur le: 12/06/2010 - )

est cité par: