Publié le 06/04/2012
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 117.


TITEL Vbis - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALING VOOR DE UITKERINGSVERZEKERING EN DE MOEDERSCHAPSVERZEKERING
Art. 117bis.
16/04/2012 Voor de vaststelling van het recht op de in titels IV en V bedoelde prestaties evenals van het bedrag ervan, zijn de verzekeringsinstellingen gehouden om de gegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen te raadplegen, evenals de sociale gegevens die beschikbaar zijn in het netwerk van de sociale zekerheid.


TITEL VI.- VOORWAARDEN TOT TOEKENNING VAN DE PRESTATIES

HOOFDSTUK I.- ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 118.

FR   NL   [Affichage pour impression]