d'application Ó partir du 12/06/2010
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 204.


HOOFDSTUK II.- ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Art. 205.

De in hoofdstuk I van titel V, bedoelde bijdragebescheiden worden binnen de termijnen en in de vormen voorgeschreven door de in artikel 161 bedoelde Technische commissie, door de verzekeringsinstellingen gezonden aan de Dienst voor administratieve controle.

De Koning bepaalt voor welke categorieŰn van gerechtigden de verzending van de bijdragebescheiden vervangen wordt door het mededelen van de ge´nformatiseerde gegevens. De in artikel 161 bedoelde Technische commissie bepaalt de nadere regels ter zake.


Art. 206.

FR   NL   [Affichage standard]