Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 168bis.

[B.S. 01/09/2001 Invoeging] Art. 168bis.
      d'application à partir du 01/09/2001