Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 168bis.

[Wet 10/08/2001 - B.S. 01/09/2001 éd.2 Invoeging] In geval van overtreding van de bepalingen van <:C 1>artikel 72bis<:c>, wordt ...
      d'application ŕ partir du 01/09/2001