Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 36nonies

[Wet 22/12/2003 - B.S. 31/12/2003 éd.1 Invoeging] Op voordracht van de Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen bepaalt de Koning ...
      d'application à partir du 10/01/2004

[Wet 11/08/2017 - B.S. 28/08/2017 p.81289 art.43 Wijziging] Op voordracht van de Nationale Commissie <:W>artsen-ziekenfondsen<:w> bepaalt ...
      d'application à partir du 07/09/2017
      Note: Wijziging enkel in NL