Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 126.

[Wet 10/04/2014 - B.S. 30/04/2014 éd.1 p.35451 art.48 Vervanging] <:W>De Koning stelt, op voorstel van de werkgroep verzekerbaarheid zoals bedoeld ...
      d'application à partir du ?