Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 48.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] § 1. De in <:C 1>artikel 42<:c> bedoelde nationale overeenkomst bepaalt, wat ...
      d'application à partir du 06/09/1994

[Koninklijk besluit 16/04/1997 - B.S. 30/04/1997 éd.3 Wijziging] § 2. Voorkeurhonoraria kunnen worden bepaald voor de in <:C 1>artikel 34, 5°, ...
      d'application à partir du 01/07/1997

[Wet 24/12/1999 - B.S. 31/12/1999 éd.3 Wijziging] § 2. Voorkeurhonoraria kunnen worden bepaald voor de in <:C 1>artikel 34, 5°, ...
      d'application à partir du 10/01/2000

[Programmawet 27/12/2006 - B.S. 28/12/2006 éd.3 p.75216 art.202 Wijziging] § 2. Voorkeurhonoraria kunnen worden bepaald voor de in <:C 1>artikel 34, 5°, ...
      d'application à partir du ?

[Wet 26/03/2007 - B.S. 27/04/2007 éd.2 p.22523 art.21 Wijziging] § 2. Voorkeurhonoraria kunnen worden bepaald voor de in <:C 1>artikel 34, 5°, ...
      d'application à partir du 01/01/2008

[Programmawet 29/03/2012 - B.S. 06/04/2012 éd.3 p.22146 art.10 Wijziging] § 2. Voorkeurhonoraria kunnen worden bepaald voor de in <:C 1>artikel 34, 5°, ...
      d'application à partir du 01/01/2014