Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 48.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] § 1. De in <:C 1>artikel 42<:c> bedoelde nationale overeenkomst bepaalt, wat ...
      d'application à partir du 06/09/1994

[Programmawet 27/12/2006 - B.S. 28/12/2006 éd.3 p.75222 art.225 Wijziging] § 1. De in <:C 1>artikel 42<:c> bedoelde nationale overeenkomst bepaalt, wat ...
      d'application à partir du ?

[Wet 30/10/2018 - B.S. 16/11/2018 p.87958 art.19 Wijziging] § 1. De in artikel 42 bedoelde nationale overeenkomst bepaalt, wat de apothekers betreft, ...
      d'application à partir du 26/11/2018