Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 188.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] De in de artikelen <:C 1>5<:c>, <:C 2>6<:c>, <:C 3>11<:c>, ...
      d'application à partir du 06/09/1994

[Koninklijk besluit 11/12/2013 - B.S. 16/12/2013 éd.2 p.98948 Wijziging] Op hun verzoek worden zij gehoord en zij hebben een onbeperkt recht van toezicht ...
      d'application à partir du 01/01/2014
      Note: of op een latere door de Koning vastgestelde datum doch uiterlijk op 1-4-2014