Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 54.

[Wet 14/07/1994 - B.S. 16/11/2018 p.87960 art.28 Vervanging] § 3. <:M>Worden uitgesloten van het genot van de sociale voordelen zoals bedoeld in § 1:
      d'application à partir du 01/01/2019