Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 54.

[Wet 14/07/1994 - B.S. 16/11/2018 p.87961 art.28 Invoeging] § 8. <:M>De uitgaven worden, binnen de budgettaire beperkingen vastgesteld door de ...
      d'application à partir du 01/01/2019