Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 79.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] De Dienst voor uitkeringen wordt beheerd door een Beheerscomité dat samengesteld is ...
      d'application à partir du 06/09/1994

[Wet 07/05/2019 - B.S. 20/06/2019 éd.2 p.63108 art.24 Wijziging] Drie regeringscommissarissen, die de Koning benoemt op voordracht van de Minister ...
      d'application à partir du 01/04/2019