Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 124.

[Koninklijk besluit 25/04/1997 . - B.S. 19/06/1997 Vervanging] De Koning kan afwijkingen op de bepalingen van dit hoofdstuk toestaan aan de ...
      d'application à partir du 01/01/1998

[Wet 26/03/2007 - B.S. 27/04/2007 éd.2 p.22523 art.25 Wijziging] De Koning kan afwijkingen op de bepalingen van dit hoofdstuk toestaan aan de ...
      d'application à partir du 01/01/2008