Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 58.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] § 1. Met het oog op de vaststelling voor ieder ziekenhuis van het budget van ...
      d'application à partir du 06/09/1994

[Koninklijk besluit 25/04/1997 - B.S. 30/04/1997 éd.3 Wijziging] § 1. Met het oog op de vaststelling voor ieder ziekenhuis van het budget van ...
      d'application à partir du 30/04/1997