d'application à partir du 03/09/2008
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 12 augustus 2008 tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 18 januari 1999 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische Raad voor implantaten ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Artikel 1.


Art. 2.
03/09/2008 Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

FR   NL   [Affichage pour impression]