K.B. 12-8-2008: wijziging bijlage bij K.B. 18-1-1999: goedkeuring Huishoudelijk reglement Technische Raad voor Implantaten

Note: Tekst met volledige historiek

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Koninklijk besluit van 12 augustus 2008 tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 18 januari 1999 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische Raad voor implantaten ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Artikel 1.

De wijziging aan het huishoudelijk reglement van de Technische Raad voor implantaten, als bijlage gevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Art. 2.

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]