Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 55

[B.S. 07/08/1971 Invoeging] De in <:C 1>artikel 53<:c> bedoelde verplichting geldt eveneens wanneer de ...
      d'application à partir du 01/05/2003

[Koninklijk besluit 12/12/2017 - B.S. 27/12/2017 art.3 Wijziging] In dat geval moet bedoelde verplichting nagekomen worden uiterlijk de tweede dag ...
      d'application à partir du 01/01/2018
      Note: en is van toepassing op de arbeidsongeschiktheden die aanvatten vanaf 1 januari 2018

[Wet 22/05/2019 - B.S. 24/06/2019 p.64913 art.5 Wijziging] In dat geval moet bedoelde verplichting nagekomen worden uiterlijk de tweede dag ...
      d'application à partir du 01/07/2019